Vojenské ruční zbraně

Vítejte na stránkách věnovaných vojenským ručním palným zbraním vycházejících z automatu Kalašnikova a naší československé armády, současné Armády České republiky (podle stavu stránek spíše zbraní AČR v období okolo roku 2000). Něco málo je tu informací k pistolím a revolverům bývalého Sovětského svazu a Ruska. Stránky jsem začal tvořit v roce 2002, chvíli jsem se jim věnoval, ale pak jsem je asi 10 let zanádbával. Postupně bych je chtěl předělat, vylepšit a přidat nějaké nové informace.

Ruční palné zbraně ČSLA a AČR 1952 - 2002
Stránky jsou částečným přehledem a popisem ručních palných zbraní zavedených do výzbroje Československé lidové armády a současné Armády České republiky. Přehled zabírá ruční palné zbraně zavedené do čs. armády po roce 1952, kdy bylo do výzbroje zavedeno několik nových typů čs. ručních palných zbraní až po současnost. V přehledu zbraní zavedených do výzbroje ČSLA a AČR je popsáno několik typů pistolí, samopalů, pušek a kulometů, jako např. samopal vzor 58, samopal vzor 61 Škorpion, pistole vzor 52, pistole vzor 82, puška vzor 52, kulomet vzor 52 a další zbraně.

Palné zbraně typu AK
Stránky jsou věnované nejslavnější pěchotní zbrani ruského konstruktéra Michaila Timofejeviče Kalašnikova, útočné pušce AK-47 a dalším zbraním vývojové řady, vzniklé na základě AK-47. Dále popisuje několik licenčních verzí AK-47, AKM vyráběných v několika státech bývalého socialistického bloku. Přehled začíná útočnou puškou AK-47, pokračuje přes modernizovanou verzi AKM k mikrorážové útočné pušce AK-74, dále popisuje lehký kulomet RPK a RPK-74, kulomet PK. Jeden článek je věnovaný odstřelovačské pušce SVD konstruktéra Jevgenije Fedoroviče Dragunova, další článek popisuje podvěsný granátomet GP-25 a GP-30, zmíněn je tu i samopal Bizon.

Pistole a revolvery SSSR a Ruska
Na těchto stránkách je částečný přehled a popis nejznámějších ruských vojenských pistolí a revolverů. Stránky jsou především zaměřené na období bývalého Sovětského svazu. Popisují známé zbraně jako např. revolver Nagant, pistoli Tokarev a Makarov, ale i méně známé zbraně jako jsou bezhlučné pistole PB, APB a PSS.

Útočný nůž UTON vzor 75
Stránka popisuje československý útočný nůž vzor 75, tzv. UTON a to především jeho původní armádní verzi, která je zavedená do výzbroje výsadkových a průzkumných jednotek bývalé ČSLA, současné AČR, ale i do výzbroje zásahových jednotek Policie ČR.

Sovětské a ruské bodáky k AK
Stránka popisuje sovětské a ruské bodáky k útočným puškám AK od bodáku k legendárnímu AK-47 až po současné typy zavedené v ruských ozbrojených silách.

Československý bodák vzor 24
Na stránce se pracuje.

Aktualizace 17. 03. 2018 článku Sovětské a ruské bodáky k AK

Zpracoval Zdeněk Loprais © 2006-2018 Bez souhlasu autora není povoleno jakékoli kopírování údajů.