Úvodní strana

e-mail

Univerzální kulomet vzor 59

Kulomet vzor 59L
Univerzální kulomet vzor 59L

Univerzální kulomet vzor 59 je prvním československým univerzálním kulometem zavedeným do výzbroje československé armády. Oficiálně byl zaveden do výzbroje československé armády 21. července 1961. Vyráběn byl Závody Říjnové revoluce n. p. Vsetín (známé jako Zbrojovka Vsetín, dnes firma ZVI a. s.), kde bylo v letech 1960 - 1975 vyrobeno okolo 37 000 kusů univerzálních kulometů. V 60. letech 20. století byl univerzální kulomet vzor 59 překonstruován pro náboj 7,62x51 mm NATO jako univerzální kulomet vzor 68, tento model ovšem nebyl určen k zavedení do výzbroje ČSLA, šlo o exportní verzi. Oba tyto kulomety dnes nabízí ZVI a. s. pod obchodním názvem Rachot. Univerzálnost kulometu spočívá ve stavebnicovém pojetí konstrukce, v možnosti použití ke střelbě s lehkou hlavní na dvojnožce, s těžkou hlavní na podstavci nebo využití kulometu jako lafetované zbraně ve vozidle, kdy ke spuštění dochází pomocí elektromagnetického spušťadla, kterým je nahrazena pažba zbraně. Univerzální kulomet vzor 59 je automatická zbraň, fungující na principu tlaku prachových plynů, odváděných plynovým kanálkem s regulací. Lehká verze kulometu je zásobována nábojovým pásem s 50 náboji, který je umístěn v kovové schránce zavěšené na pravé straně kulometu. Těžká veze kulometu je zásobována nábojovým pásem s 250 náboji ze schránky, která je umístěna po pravé straně od kulometu. Nábojové pásy se dají libovolně spojovat. Natažení kulometu se provádí spušťadlem, které umožňuje pouze střelbu dávkou a je opatřeno pojistkou. Při nepřetržité střelbě je možno vystřelit z těžké hlavně 500 ran, z lehké hlavně 350 ran.

Kulomet vzor 59T
Univerzální kulomet vzor 59T

Vyměnitelná hlaveň má hladký povrch, pro přenášení a výměnu hlavně slouží rukojeť, otočně uložená za plynovým násadcem. Na ústí hlavně je našroubován kuželový tlumič plamene. U ústí hlavně je základna mušky, která slouží i k upevnění dvojnožky. Muška je válcovitového tvaru, zašroubována do nosiče mušky, chráněna chránítkem mušky. Je seřizovatelná pomocí šroubováku do stran. Hledí je upevněno k pouzdru závěru a je stavitelné v rozsahu 100 - 2000 metrů po 100 metrech. Pro přesnou střelbu, zvláště je-li kulomet na podstavci se používá denní zaměřovací dalekohled ZD 4x8 vyráběný Meoptou Přerov. Dalekohled ZD 4x8 umožňuje přesné zamiřování a střelbu i za omezené viditelnosti, za soumraku a za úsvitu. Pro střelbu v noci lze využít soupravy zaměřovacího infradalekohledu PPN-2, která se skládá z infradalekohledu, infrasvětlometu SzG 02 a pouzdra s akumulátorovou baterií, nízkonapěťového měniče, vysokonapěťového měniče, dřevěného přepravního truhlíku a plátěné brašny. V současné době je tento zastaralý noční zaměřovač nahrazován moderním pasivním nočním zaměřovačem MEO 50 K vyráběným Meoptou Přerov. Ke střelbě z kulometu se používá nábojů s ocelovým jádrem (7,62-59), svítících (7,62-Sv 59), průbojných zápalných (7,62-PZ 59), redukovaných (7,62-Rd 59) a cvičných (7,62-Cv 59). Pro střelbu cvičným střelivem je nutno provést montáž jednoduchého zařízení pro střelbu a násadce (místo tlumiče ohně) na ústí hlavně. Výcvik v činnosti se zbraní se provádí s využitím střeliva školního (7,62-Šk 59).

Vojáci ČSLA s kulometem vzor 59
Vojáci ČSLA s kulometem vzor 59


Technicko - taktická data univerzálního kulometu vzor 59 :
Ráže 7,62 mm
Náboj 7,62x54 R
Délka zbraně - lehká hlaveň 1115 mm
Délka zbraně - těžká hlaveň 1215 mm
Délka hlavně bez tlumiče ohně - lehká hlaveň 550 mm
Délka hlavně bez tlumiče ohně - těžká hlaveň 650 mm
Hmotnost s lehkou hlavní a dvojnožkou 8,67 kg
Hmotnost s těžkou hlavní a podstavcem 19,24 kg
Úsťová rychlost s lehkou hlavní 810 m/s
Úsťová rychlost s těžkou hlavní 830 m/s
Teoretická rychlost střelby 700-800 ran/min
Maximální dostřel 4800 m
Účinný dostřel UK 59 L 600 m
Účinný dostřel UK 59 T 1500 m
Kapacita nábojového pásu 50 / 250 nábojů

Doporučuji:
- článek Univerzální kulomet vz. 59 (Ing. Jiří Fencl: Střelecká revue č. 11/2005, str. 35-49)

Podklady:

Fotografie:
ZVI a. s.
ČSSR v práci a obraně, Naše vojsko, Praha 1981
Literatura:
ZVI a. s.
Armáda České republiky
Popelínský Lubomír: Sága rodu kulometů, Deus, Praha 2002
Časopis Střelecký magazín
Časopis Střelecká revue
Časopis ATM

Zpracoval Zdeněk Loprais © 2002 - 2004 Bez souhlasu autora není povoleno jakékoli kopírování údajů.