Úvodní strana

e-mail

Zbraně ve výzbroji 601. skupiny speciálních sil

Historie jednotky
Jednotka navazuje na tradice československých výsadkových jednotek, které vznikaly již během II. světové války, a to jak na východní frontě 2. paradesantní brigáda, tak na západní frontě, kde šlo především o výsadkové skupiny ve Velké Británii. Útvar vznikl v říjnu 1952 jako výsadková brigáda, v Prostějově působí od roku 1960, kam byla brigáda přemístěna z Prešova na východě Slovenska. Až do roku 1969 byly jednotky cvičeny podle tehdejšího sovětského vzoru jako hromadné výsadky s úkolem obsadit a do příchodu hlavních sil bránit významné vojenské objekty. Reorganizací a redislokací 7. výsadkového pluku v Holešově a 1. a 4. výsadkové průzkumné roty v Chrudimi vzniká v roce 1969 v Prostějově 22. výsadkový pluk speciálního určení. Po reorganizaci v roce 1976 zanikají jednotky hromadného výsadku, místo nich jsou vytvořeny malé průzkumné skupiny, které se zaměřují na diverzní a zpravodajskou činnost v týlu protivníka. V roce 1988 byl útvar reorganizován na 22. výsadkovou brigádu. Po převratu od roku 1991 vystupuje útvar jako 22. speciální skupina. V roce 1993 je přeměněna na 6. speciální středisko a v roce 1995 na 6. speciální brigádu. Brigáda však neměla stavy a strukturu odpovídající skutečné brigádě. Od 8. května 1999 je držitelem čestného názvu 6. speciální brigáda "Generála Moravce". V roce 2001 byla brigáda přejmenována na 6. skupinu speciálních sil. Od 1. července 2003 má jednotka nést označení 601. skupina speciálních sil.

Úkoly jednotky
Současná 601. skupina speciálních sil je dnes plně profesionální, její činnost je podřízená přímo ministrovi obrany cestou náčelníka Vojenské zpravodajské služby. Tato jednotka speciálních sil je druhem vojska, jako druh vojska stojí samostatně a není součástí velitelství specializovaných sil. Jednotka je určena především pro použití na cíle strategického významu, na akce vojenskopolitické povahy a na akce, kdy z různých důvodů není možné použití konvenčních sil. 6. skupina speciálních sil tedy plní úkoly průzkumu v týlu nepřítele, zjišťuje zpravodajské informace, provádí úderné akce různého rozsahu, plní tzv. zvláštní úkoly a podílí se na boji proti terorismu. V rámci bojových jednotek je vyčleňována rota do sil sboru rychlé reakce NATO.

Příslušník jednotky se samopalem HK MP5SD6
Příslušník jednotky se samopalem HK MP5SD6

Výzbroj jednotky
Jednotka má vzhledem ke svému určení vysoce nadstandardní, nejmodernější výstroj a výzbroj, které není běžně zavedená ve výzbroji AČR. Proto bych zde některé zbraně používané 6. skupinou speciálních sil blížeji popsal. Ruční palné zbraně ve výzbroji 6. skupiny speciálních sil jsou zastoupeny samopaly vzor 58V a 58Pi, samopalem vzor 61 Škorpion (vyřazován), samopalem Heckler & Koch MP5SD6 s integrovaným tlumičem. Standardní pistoli je armádní provedení pistole CZ 75B. Širokou paletu odstřelovačských pušek tvoří SVD Dragunov, Accuracy International AWP a velkorážové odstřelovačky OP 96 Falcon a Barrett M82A1. Dalšími zbraněmi jsou italská brokovnice Benelli M3T a singapurský 40 mm granátomet CIS 40GL. Dále 6. skupina speciálních sil disponuje menším množstvím útočných pušek M 16 a G 3 z důvodu seznámení s těmito zbraněmi. Chladné zbraně ve výzbroji jednotky představuje útočný nůž UTON vz. 75, špičkový americký útočný nůž Chris Reeve - Project II a univerzální multifunkční nástrojový nůž Leatherman.

Pro další informace o zbraních klikněte na obrázek

Heckler & Koch MP5SD6 - klikněte pro detaily

Barrett M82A1 - klikněte pro detaily

Accuracy International AWP - klikněte pro detaily

Benelli M3T - klikněte pro detaily

Granátomet CIS 40GL - klikněte pro detaily

Podklady:

Fotografie:
Armáda České republiky
Literatura:
Armáda České republiky - propagační materiály
MILITARY.CZ
Časopis ATM

Zpracoval Zdeněk Loprais © 2002 - 2004 Bez souhlasu autora není povoleno jakékoli kopírování údajů.