Sovětské a ruské bodáky k AK

Bodák M 1947
byl zaveden do Sovětské armády v roce 1949 společně s útočnou puškou AK-47. Má přímou nožovou čepel s půlkulatými žlábky po obou stranách. Ostří je obráceno směrem k hlavni, má souměrný hrot. Na příčce bodáku je nákružek na hlaveň, hned za ním se ve spodní části nachází poněkud neobvyklý mechanizmus stiskátka. Na straně příčky bývá vyražena značka zbrojovky v Iževsku - šíp v trojúhelníku. Střenky na jílci jsou vyrobeny z plastu (bakelitu) hnědočervené barvy. Na hlavici jílce bodáku je strojově vyražené číslo bodáku (většinou čtyřciferné), u sovětských bodáků je toto číslo vyraženo šikmo, nikoliv příčně jak tomu bývá u bulharských bodáků na AK-47, které jsou vzhledově zaměnitelné s ruským bodákem na AK-47. Pochva je vyrobena z ocelového plechu a je černěná, v ústí pochvy je ocelový obústek zabezpečující bodák proti vypadnutí z pochvy. Na spodním konci pochvy je výrazná ostruha. V horní části pochvy je plochý prstenec, na kterém je navléknut textilní závěs khaki barvy s hnědým koženým řemínkem s provlékací kuličkou, který se zapíná na levou stranu.

Bodák M 1947
Bodák M 1947

Dvě varianty pochev u bodáků M 1947
Dvě varianty pochev u bodáků M 1947

Bodák M 1959
označovaný v ruských vojenských předpisech indexem 6CH3 (v azbuce 6X3) byl prvním ruským víceúčelovým bodákem, který bylo možno použit v boji i jako útočný nůž, případně jako nůžky na překonání ostnatého drátu. Tento bodák byl zbrojovkou v Iževsku a Tule vyráběn od roku 1959 do roku 1968 pro útočnou pušku AKM, AKMS do výzbroje zavedenou v roce 1959, dále pro odstřelovačskou pušku SVD Dragunov zavedenou do výzbroje v roce 1963. Má čepel tvaru bowie s pilovou lištou na boku hřbetu čepele. Ostří je obráceno směrem k hlavni, má nesouměrný hrot a nepravé ostří. V čepeli je obdélníkový otvor, do kterého lze nasadit čep na spodní části pochvy. Bodák v této montáži lze použít jako nůžky na drát a to i pod elektrickým napětím. Jílec má střenky vyrobené z hnědého plastu nebo z plastu hnědočervené až oranžové barvy. Střenky přechází v oblou hlavici jílce, v ní je skryt mechanizmus stiskátka. V hlavici jílce je otvor pro provlečení slabého hnědého koženého nebo látkového řemínku khaki barvy. Na příčce bodáku je na jedné straně malý hák na uchycení pojistného řemínku a na opačné straně nákružek na hlaveň. Za nákružkem na horní části jílce, kde vyčnívá obdélníkový černěný konec čepele bývá na horní ploše této čepele vyražena u bodáků vyrobených v Iževské zbrojovce značka této zbrojovky - šíp v trojúhelníku. Pochva je ocelová černěná, v horní polovině je opatřena gumovým návlekem, který slouží k ochraně před elektrickým proudem při stříhání drátu. V ústí pochvy bodáku je vložen ocelový obústek zabezpečující bodák proti vypadnutí z pochvy. Ve spodní části je pochva bodáku zakončena nanýtovaným obdélníkovým čepem pro nasazení čepele a nanýtovanou zarážkou čepele. Součástí pochvy je kožený závěs hnědé barvy s karabinkou. Mimo tuto variantu bodáku M 1959 existuje ještě nepříliš běžná verze bodáku M 1959, který byl zřejmě ke konci výroby tohoto modelu kompletován s pochvou nového bodáku M 1959 typ 2.

Bodák M 1959
Bodák M 1959

Bodák M 1959
Nepříliš běžná verze bodáku M 1959, který byl kompletován s pochvou bodáku M 1959/2

Bodák M 1959 typ 2
označovaný v ruských vojenských předpisech indexem 6CH4 (v azbuce 6X4), tento typ bodáku byl vyráběn od roku 1968-69 pro pozdější výrobní série pušky AKM, dále pro pušky AK-74 a odstřelovačské pušky SVD. Od prvního typu bodáku pro AKM se odlišuje novým jílcem, který je zakončen hranolovitou kovovou hlavici se stiskátkem, ve které je otvor pro provlečení textilního řemínku khaki barvy. Nová plastová pochva je v celé délce po obou stranách zpevněna podélnými žebry, ke spodnímu konci pochvy je připevněn ocelový díl s výstupkem pro nasazení otvoru čepele při stříhání drátů. V ústí pochvy bodáku je vložen ocelový obústek zabezpečující bodák proti vypadnutí z pochvy. Plastové střenky jílce a pochva jsou vyrobeny z hnědooranžového plastu stejně jako plastový zásobník pro pozdější série AKM nebo pro pušky AK-74. Bodák i pochva bývá označena značkou výrobce - šipka v trojúhelníku značí zbrojovku v Iževsku, hvězdička značí zbrojovku v Tule. Dále existuje ještě nepříliš rozšířená varianta tohoto bodáku vyráběného zbrojovkou v Iževsku. Jedná se o model, který má zúženou část kovové hlavice jílce v místě, kde se nachází otvor pro provlečení řemínku.

Bodák M 1959 typ 2
Bodák M 1959 typ 2

Detail dvou variant hlavice jílce bodáku M 1959/2
Detail dvou variant hlavice jílce bodáku M 1959/2

Bodák M 1989
označovaný v ruských vojenských předpisech indexem GRAU 6CH5 (v azbuce 6X5) je podle některých zrojů vyráběn od roku 1984 pro útočnou pušku AK-74, AK-74M, AN-94 a později pro AK řady 100 určené pro export. Mimo bývalého SSSR, dnešního Ruska tento typ bodáku vyrábí Bulharsko. Bodák má oproti předcházejícím typům nové souměrné ostří, odlišnou pilku na hřbetu čepele a také nově řešený celoplastový jílec. Příčka je zjednodušená s nákružkem na hlaveň, nyní postrádá hák pro uchycení pojistného řemínku, který byl u předchozích typů bodáků. Celý bodák je s použitím nových technologií výrobně zjednodušen, plastové části jsou vyrobeny z polyamidu. Původně byly plastové díly vyráběny z polyamidu tmavé barvy, která měla nádech černé, tmavěmodré, tmavěhnědé barvy, v amerických zdrojích označované jako plum, tzv. švestkové barvy, od začátku 90. let je tento bodák vyráběn z polyamidu černé barvy. Pochva bodáku oproti předcházejícímu modelu tolik změn neprodělala, pouze se změnila barva a materiál plastové části pochvy. Mimo tyto verze existuje i experimentální bodák pro AK-74, který se především odlišuje obsencí otvoru v čepeli, do kterého lze nasadit čep na spodní části pochvy jako u běžné verze. Tento experimentální bodák rovněž umožňuje použití jako nůžek pro překonání ostnatého drátu, avšak toto je řešeno otvorem na boku pochvy, ve které je zataven kovový protikus ostří nůžek. Tento experimentální bodák byl ve velmi omezeném počtu zaveden do uživání Sovětské armády, což například dokladuje několik fotografií bodáku u sovětských vojáků během sovětské války v Afghanistánu.

Bodák M 1989
Bodák M 1989 pro AK-74

Srovnání dvou typů bodáku M 1989, nahoře typ s úzkou záštitou, dole bežný typ
Srovnání dvou typů bodáku M 1989, nahoře typ s úzkou záštitou, dole bežný typ

Experimentální bodák
Experimentální bodák pro AK-74

Použití nůžek u experimentálního bodáku pro AK-74
Použití nůžek u experimentálního bodáku pro AK-74

Doporučuji:

- stránky Bodáky na zbraně systému Kalašnikov
- stránky AK47Bayonets.com
- stránky AK & Derivative Bayonets
- článek Bodáky k AK, Střelecký magazín č. 7-8/2003

Podklady:

Fotografie:
Archív autora článku a některé www stránky
Literatura:
Ulrich Seidmann, Das Kalaschnikow Bajonett, Verlag Lenover Neustrlitz 2002
Martin D. Ivie, Kalashnikov Bayonets, Texas Diamond Eye Publications 2002
Karel Morávek a Petr Moudrý, Československé chladné zbraně 1918-1994, ARS-ARM Praha 1995
článek Bodáky k AK, Střelecký magazín č. 7-8/2003

Zpracoval Zdeněk Loprais © 2006-2018 Bez souhlasu autora není povoleno jakékoli kopírování údajů.